De Nergenshuizener Courant

opgericht 15 maart 2000

Belg Steelt Onze Prijs! Clubhuis actief Dinsdag 4 aprilt 2000

Nergenshuizen, 4 april - Nergenshuizenaren we-reldwijd werden heden opgeschrikt door een groot schandaal!Een Bel-gisch schrijver blijkt in '81 op slinkse wijze aan de haal te zijn gegaan met een literatuurprijs die overduidelijk voor Ner-genshuizenaren bedoeld was.
De Belg, genaamd Paul de Wispelaere, kreeg de prijs voor zijn oeuvre, waarvan het boek met de titel "Brieven uit Ner-genshuizen"een niet onbelangrijk bestanddeel

vormt.
Zoals uit de titel al blijkt, is de tekst van dit boek over-duidelijk geschreven door ons, Nergenshuizenaren.
Dit echter blijkt niet het enig schimmige aan de si-tuatie te zijn. Ten eerste ontkennen alle Nergens-huizense inwoners ooit schriftelijk of anderszins met de Belg gecorrespon-deerd te hebben. Ten tweede is Nergenshuizen eerst opgericht 7 maart jongstleden! De Burge-meester heeft middels een communique laten weten actie te ondernemen.

 

Nergenshuizens Clubhuis is eindelijk actief. Na bijna een maand voorbereiding, mede veroorzaakt door de stringente eisen op het gebied van geluidsoverlast- en wildplas-preventie zijn heden de deuren open gegaan.
In een mooie demonstratie van cooperatieve gemeenschapszin zal de eerste Clubhuisactiviteit plaats gaan vinden in samenwerking met de Dorpsfanfare. Op 13 april is er de mogelijkheid een concert bij te wonen van de Kift, een groep die Nergenshuizen reeds bezongen heeft.

 

prijs: Geheel gratis en voor niets

 

Standbeeldactie verloopt voorspoedig

Het Nergenshuizens Pudding-depot is verheugd te kunnen melden dat de standbeeldactie voorspoedig verloopt. Reeds 6 inzendingen zijn binnen, terwijl er nog zo'n 10 verwacht worden. De Uitbater van het pudding-depot zei te verwachten dat alle inzendingen in de loop van deze week in het depot te vinden zijn.
Het Comitee Standbeeld Ja! zei in een verklaring een totaal van 25 inzendingen nodig te hebben om het langverwachtte standbeeld te kunnen realiseren. Nergenshuizen wacht af in spanning.

!!!GEZOCHT!!! !!!GEZOCHT!!!
Postadres van de Vlaamsche schrijver Paul de Wispelaere, bekend van ondermeer "Brieven uit Nergenshuizen". Naam en adres van de uitgever van het boek "Brieven uit Nergenshui-zen", door Paul de Wispelaere. Informatie over de hiernaast (l/r) gezocht-te items kunt U kwijt bij de redactie, de Bur-gemeester en de Plenaire Vergadering Nergenshui-zen

Contact onze Redactie

Bezoek ons Archief

Terug naar het Dorpsplein

2000-04-04

 Al het geschreven materiaal in het nergenshuizen.nl domein (c)Richard Voss. Niet hergebruiken zonder toestemming van de eigenaar, met uitzondering van de puddingrecepten.