Nergenshuizen.nl - De Gebruiksvoorwaarden
De Inhoud van Nergenshuizen:
Al het materiaal op www.nergenshuizen.nl en onderliggende pagina's is (c) Nergenshuizen-electrische-ondernemingen tenzij anders vermeld.
Alle puddingrecepten mogen, met bronvermelding, vrij gecopieerd worden, tenzij anders vermeld.

Email aan Nergenshuizen:
Ongevraagde Commerciele Email is door de EU verboden. Er zal bij ontvangst hiervan dan ook altijd aangifte worden gedaan. Tevens worden 150 Euro kosten (ex. BTW) in rekening gebracht voor iedere Ongevraagde Commerciele Email en iedere ongevraagde Bulk-email die op een adres binnen het nergenshuizen.nl domein wordt ontvangen.

Nergenshuizen.nl - Terms of Use
The Contents of Nergenshuizen:
All material on www.nergenshuizen.nl and underlying pages is (c) Nergenshuizen-electrische-ondernemingen, except where stated otherwise.
All puddingrecepies may be copied freely, if the source is mentioned, unless stated otherwise.

Email to Nergenshuizen:
Unsollicited Commercial Email is illegal within the EU. Upon reception thereof, the proper instances will be notified. Also, US$150,- (ex VAT) will be charged for each and every Unsollicited Commercial Email and each unrequested Bulk-email that is received on any address within the nergenshuizen.nl domain.


terug naar het dorpsplein