GEMEENTELIJKE INLICHTINGEN

 

Alhier vindt U antwoorden op al Uw vragen die betrekking hebben op Nergenshuizen. Sommige vragen zijn reeds beantwoord, die vindt U hieronder. Andere vragen, voornamelijk die die nog niet gesteld zijn, kunt U kwijt bij het afdelingshoofd Gemeentelijke Inlichtingen. Hij (m/v) zal deze vragen dan zo spoedig mogelijk en naar eer en geweten beantwoorden.

Reeds gestelde vragen, die bovendien nog beantwoord zijn ook:

1. Vraag : Ik heb Nergenshuizen bezocht en eigenlijk bevalt het mij wel. Gaarne zou ook ik een aardig optrekje in Nergenshuizen betreden. Is dat mogelijk, en zo ja, tot wie moet ik mij dan wenden?

Antwoord : De Burgemeester en andere Gemeentelijke Instanties van Nergenshuizen voelen zich gevleid en vereerd dat U zich hier zo thuisvoelt. Desondanks, en tot hun grote spijt, of misschien wel vreugde, per slot van rekening weet je het maar nooit met je medemens, moeten zij Uw aanvraag hoogstwaarschijnlijk ter plekke alsook ogenblikkelijk naar de prullenbak verwijzen.
In Nergenshuizen namelijk, kom je niet zomaar te wonen. O nee, al onze inwoners, tot nog toe wel een (1), dienen te voldoen aan slechts een (1) simpele voorwaarde : zij dienen door de Burgemeester zelve, alsook de overige inwoners van Nergenshuizen, tijdens een nog te beleggen plenaire vergadering, waarbij een minimale opkomst van 100% van onze inwoners verplicht is, middels unanieme instemming, te worden uitgenodigd in ons mooie dorp te komen wonen. Kortom, als U niet wordt uitgenodigd, kunt U hier ook geen woning betrekken. De wereld is hard, zelfs in een zo gemoedelijk dorp als Nergenshuizen.

 

2. Vraag : Ik kan nergens een portret vinden van de Burgemeester van Nergenshuizen en ervaar dat als een groot gemis. Ben ik te dom om het te vinden of is dat portret er werkelijk niet? Als ik het slechts niet vinden kan, zoudt U mij dan bij de onwaardige hand willen nemen en mij begeleiden naar het object van mijn verering, of, als dat portret er daadwerkelijk nog niet is, kunt U hier dan, liefst met spoed, verandering in aanbrengen?

Antwoord : Deze vraag hebben wij, in diverse varianten, mogen ontvangen. Een onzer bezoekers verzocht zelfs een erotisch portret van onze Burgemeester, gekleed in te kleine slip, met een puddingvorm op de voorgrond. Anderen zagen meer iets in een statieportret.
Welnu, het is eenvoudig. Er is inderdaad nog geen afbeelding van de Burgemeester van Nergenshuizen te vinden in ons dorp. En ja, ook de Burgemeester en Overige Gemeentelijke Instellingen van Nergenshuizen vinden dat bijzonder onterecht. Derhalve is er een inzamelingsactie gestart, opdat wij, voor onze Burgemeester, een mooi standbeeld op kunnen richten op het Dorpsplein.

 

Planoloog

Terug naar het Gemeentehuis

Terug naar het Dorpsplein

2000-03-15

Al het geschreven materiaal in het nergenshuizen.nl domein (c)Richard Voss. Niet hergebruiken zonder toestemming van de eigenaar, met uitzondering van de puddingrecepten.