De Heilige Isidorus

Mensen,

Na geruime tijd ge-emmer met loze ruimte, preken van bezopen gastsprekers en een korte periode van Maria-aanbidding, heeft het GodsGeloofsHuis van Nergenshuizen dan nu toch eindelijk haar draai gevonden. De Kerk, klein kuddeke, is geheel en al terecht gewijd aan de Heilige Isidorus.

En wie, zo vraagt U zich natuurlijk af, wie mag die Isidorus (de Heilige) dan wel niet wezen? Wat heeft die Isidorus (de Heilige) wel niet gedaan om een zo mooi GodsGeloofsHuis als dat van Nergenshuizen geheel aan Hemzelve gewijd te krijgen? Dat, waarde schapen, gaan we U nu vertellen.

De Heilige Isidorus van Sevilla heeft een pracht van een 20-delige encyclopedie geproduceerd. Jazeker wel. Daar staat U van te kijken, nietwaar? Dat een doodgewone kerel, met een schep en een sikkel, nog voor 4 april 636, een Winkler Prins in elkaar kan draaien. Doet U hem dat maar eens na! In deze tijd van draadloze communicatie en virtuele dorpen, waar Nergenshuizen het mooiste voorbeeld van is, zoals U allen ongetwijfelt met me eens bent, en zo niet, wat doet U hier dan, kan iedereen dat, want je zoekt een beetje rond en de informatie overspoelt je waar je bij staat! Maar vroeger, in de tijd dat je nog moest werken voor je geld, en niet een beetje bij de koffiemasjien kon blijven hangen, in de tijd dat Nike nog niet bestond, laat staan dat elke verwende puber 8 paar onder z'n/haar bed had staan, toen internet nog een andere naam was voor postduif, vroeger, toen moest je nog wat doen om een encyclopedie te maken. En als je die eenmaal gemaakt had, denk dan maar niet dat je ook maar een exemplaar verkocht! O neen! Maand na maand zeulde je met twintig delen boekwerk op de rug langs voordeur na voordeur, en waarom? Voor niks, want geen hond die kon lezen. Dat mensen, dat is nog eens volharding. Dan hebben wij het maar makkelijk. Want wij, mensen, wij hebben het internet. Wij hebben miljoenen pagina's foutieve informatie zomaar binnen handbereik. En om daar nu goed mee om te gaan, heeft ons aller paus het geniale idee gehad om de Heilige Isidorus, van Sevilla, en sinds nu ook Nergenshuizen, de schutsheilige van het internet te maken. Jawel. Nou, en zoals U wel begrijpt is dat reden genoeg om de man dan ook maar zijn eigen kerk te geven in een virtueel dorp.

Kortom, opdat Uw muiskliksgewijze reizen een beetje voorspoedig verlopen, het volgende gebed, schaamteloos geript van hier, en vertaald naar ons mooie Nederlandsch.

Almachtige en Eeuwige God,
Die ons gecreeerd heeft naar Zijn evenbeeld,
en ons bebood om al dat te zoeken wat goed is, en waar en mooi,
zeker in de goddelijke persoon van Uw eniggeboren Zoon,
onze Heer Jezus Christus,
wij vragen U om, door de leidende hand van Sint Isidorus,
Bisschop en Dokter,
op onze reizen over het Internet onze handen en ogen te sturen
naar alleen dat, wat plezierig is voor U,
en allen die wij aldus ontmoeten met geduld en medelievendheid te betrachten.
Door Jezus onze God
Amen.

Nou, dat is toch heel mooi, wat U?

terug naar het dorpsplein

Al het geschreven materiaal in het nergenshuizen.nl domein (c)Richard Voss. Niet hergebruiken zonder toestemming van de eigenaar, met uitzondering van de puddingrecepten.