Het is toch godverdomme een schandaal ook! Jazeker! Ik weet, het is misschien een wat botte manier om bij U binnen te vallen, maar dat maakt het niet minder waar. Het is een absoluut schandaal! Er is goddomme op deze ganse aardkloot geen puddingvorm te vinden! Denk je eens in: de Hema, geen puddingvormen. De Bijenkorf, geen puddingvormen. Het maakt echt helemaal geen ene moer uit, ze hebben nergens puddingvormen! Tot mijn grote geluk ontdekte een mijner vrinden dat de Marskramer, of all places, en derhalve de Blokker ook, ook al of all places trouwens, zeer tijdelijk setjes van 6 een-persoons puddingvormen verkochten, maar U bent nu reeds te laat, had ook U die aan willen schaffen. Een ander mijner vrinden namelijk, die dit ook vernomen had, die ving bot! Geen puddingvormen meer bij de Blokker. En wat denkt U? Wat denkt U dat de vrindelijke, totaal niet met ook maar enig verstand van zaken behepte verkoopster van de Blokker hem aanraadt? Zij raadt hem aan, even naar de Xenos te gaan. Want de Xenos, zo zei zij, de Xenos heeft gegarandeerd puddingvormen. Helaas weten wij wel beter. Want reeds voordat deze goede vrind, deze argeloze zoekende in een land zonder puddingvormen, dit advies te horen kreeg, was Uw Burgemeester reeds bij de Xenos geweest. En wat hij daar aantrof!

Ik, Burgemeester van Nergenshuizen, ik loop door een stad, niet Nergenshuizen natuurlijk, want dat is virtueel, en een virtuele puddingvorm, daar heb je niet veel aan, ik loop door een stad en ik loop langs de Xenos, en ik denk, weet je, als ze nu toch al nergens puddingvormen hebben, dan heel misschien, je weet het niet, tegenwoordig, je komt dingen tegen op de meest vreemde plekken, heel misschien hebben ze hier wel een puddingvorm, dus wat doe ik, hier is schok een, hoewel een kleine vergeleken met wat nog komen gaat, ik stap de Xenos binnen. Ik stap de Xenos binnen, en ik zoek daar een puddingvorm. Ja, die Burgemeester, die heeft lef. En wat denkt U, GEEN puddingvorm te vinden. O neen, heel de Xenos vol met rotzooi, maar geen puddingvorm in sight, zoals onze Engelstalige medemens zou zeggen. Dus, wat doe ik, per slot van rekening was ik er toch al, en dan moet je er ook maar het beste van maken ook, zo denk ik erover tenminste, ik weet natuurlijk niet wat U ervan vindt, maar ja, dat interesseert me ook niet zoveel, want anders zou ik wel lezen wat U te melden had in plaats van andersom, ik stap op de bedrijfsleider af. Jazeker, ik stap op de bedrijfsleider af en ik vraag hem, pardon, maar verkopen jullie ook puddingvormen? En wat denkt U, wat denkt U nu dat zo'n bedrijfsleider dan zegt? Nou? Niet zomaar neen, want dat had niet zo'n schok geweest, hoewel natuurlijk wel schandalig. Nee, ik waarschuw U nu voor de laatste keer te gaan zitten, houdt U vast, alhier schok nummer twee, en niet zo'n kleintje! Die bedrijfsleider, aan wie ik vroeg of ze ook puddingvormen verkopen, die kijkt mij aan en die zegt : Wat is dat, een puddingvorm! Het is toch godsgeklaagd! Als daar het schuim niet van op je bek gaat staan, waarvan dan wel, zo vraag ik U? Weet U het?
Neen, dat dacht ik al, want ik weet het ook niet.

Ja maar, zo werpt U nu natuurlijk weer tegen, want dat doet U altijd, altijd maar weer tegenwerpingen, terwijl U toch onderhand wel beter zou moeten weten, U weet toch wel dat ik geen onzin loop te verkondigen hier? U weet toch onderhand wel dat wat ik zeg ook zinnig is? Misschien niet op het moment dat ik het zeg, maar als U het dan niet onthoudt, dan loopt U later weer tegen een situatie aan waarin U denkt, die Burgemeester, die van Nergenshuizen, die heeft hier pas nog een zinnige opmerking over gemaakt, maar ik was weer eigenwijs, ik luisterde weer niet, en nu weet ik weer niet wat voor zinnigs hij te melden had. Nou dan, als U dat dan weet, waarom dan toch altijd die tegenwerpingen? Ik snap dat niet! En dan later zeker weer vragen, Burgemeester, wat was dat toch ook weer wat U onlangs voor zinnigs te melden had, want ik was het vergeten terwijl het toch wel fijn had geweest als ik het had onthouden? Wat denkt U wel niet, dat ik alles maar altijd twee keer zeg? U denkt dat ik niets beter te doen heb dan zelf maar te onthouden wat ik nu weer voor hoogst interessante zaken verkondig? Ik weet het wel! Daarom kan ik het U zeggen! Jaha, denkt U daar maar eens over na! Daar had U natuurlijk weer niet bij stilgestaan!

Maar, om verder te gaan waar ik gebleven was, voor U mij afleidde, waarom ga je dan niet naar een winkel voor keukenbenodigdheden? Die heb je toch, die winkels die alleen maar keukendingen verkopen?
Jazeker, die heb je. Maar geloof nu maar niet dat je daar een beetje een puddingvorm kunt kopen, oh nee! Gelooft U mij nou maar, neemt U nu maar van Uw Burgemeester aan, hoewel technisch gesproken misschien wel niet Uw Burgemeester, U woont tenslotte niet in Nergenshuizen, maar afgezien daarvan, neemt U nu maar van mij aan, de enige plek waar je nog een puddingvorm kunt kopen, dat is Tupperware. Jazeker wel, Tupperware, die hebben nog puddingvormen. En goede ook, zo mag ik wel zeggen. En ik kan het weten, want ik heb er een. Maar hoewel ik niets tegen Tupperware heb, integendeel, om een Tupperware puddingvorm te kopen, moet je wel weer naar zo'n party, of in de Verenigde Staten van de U.S. of A. van Amerika wonen, en je zult maar ernstig om een puddingvorm verlegen zijn! Dan heb je een probleem! Een groot!

En dat probleem, dat probleem geachte medestrijder, want dat bent U nu, U wist het niet voor U hier begon te lezen, maar ondertussen bent ook U dermate doordrongen van het besef dat het een schande is dat de puddingvorm langzamerhand geheel uit de winkelschappen is verdwenen, terwijl ik eerder reeds zei dat de pudding DE WEG is, dat ook U strijdt tegen een puddingvormloze wereld, dat probleem, dat is een groot probleem. Uw Burgemeester beraadt zich nog over te ondernemen stappen, maar hij kan U wel reeds nu verzekeren, die gaan niet mals zijn. Verre van dat!

Planoloog

Terug naar Pudding

Terug naar het Dorpsplein

2000-03-15

Al het geschreven materiaal in het nergenshuizen.nl domein (c)Richard Voss. Niet hergebruiken zonder toestemming van de eigenaar, met uitzondering van de puddingrecepten.