L.S.

Zoekende op lycos, om aldaar te controleren of ze hun index al hebben ge-upgedateerd opdat Ner-
genshuizen in den vervolge ook aldaar te vinden is, stuitte Uw Burgemeester op de volgende URL: http://www.brugge.be/biblioth/prijzen/prozapri.htm

Daar kan men lezen:

"Driejaarlijkse prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor proza ter waarde van 200.000 frank.
Aanvankelijk ingesteld sedert 1927 als de driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaams verhalend
proza.
1981
Paul DE WISPELAERE
- Tussen tuin en wereld (Manteau)
- Brieven uit Nergenshuizen ?
- Het verkoolde alfabet (Arbeiderspers)"

Ik kan U verzekeren de heer de Wispelaere nimmer te hebben geschreven. Een ieder die het tegen-
deel beweert verspreidt derhalve onwaarheden. Blijkbaar rook ook de uitgever van dit geschrift on-
raad, want het is de enige die niet vermeldt staat.
Tevens kan ik U melden, dat de Burgemeester, noch een van de andere inwoners van Nergenshui-
zen, die allen ik zijn, ook maar ene Belgische Frank van vermeldde 200000 exemplaren heeft ge-
zien. Vreemd, omdat de heer de Wispelaere een prijs ontvangt voor het bundelen van proza waar-
van hijzelve zegt dat een Nergenshuizenaar, ergo ik, het geschreven heeft.

Nu mag genoegzaam bekend verondersteld worden dat de gemiddelde Belg zwaar corrupt is, als-
ook crimineel, en mag het dus geen verrassing heten dat iets dergelijks gebeurt. Waarschijnlijk den-
ken ze daar, dat Nergenshuizen, daar woont alleen een Burgemeester en Burgemeesters zijn net zo
corrupt als wij, maar dan hebben ze buiten de waard gerekend, namelijk ik, want deze Burgemeester
heeft nog geen postzegel te declareren laat staan dat er cadeaux aan hem geschonken worden, om
over dienstreizen nog maar te zwijgen!

U begrijpt dat wij Nergenshuizenaren dergelijke boude onjuistheden niet zomaar over onze kant kun-
nen laten gaan. Onze advocaten zijn derhalve druk doende een officiele brief op te stellen waarin wij
ons beklag doen over deze onheuse voorstelling van de werkelijkheid, alsook de overduidelijke ver-
duistering van gemeenschapsgelden.
Verder zijn wij zoekende naar de uitgever van dit geschrift, met het doel hen te sommeren

a. een redelijk deel der opbrengsten van deze uitgave toe te kennen aan de rechtmatige eige-
naren, in casu de Burgemeester
b. een einde te maken aan de onjuiste voorstelling van zaken die het gevolg is van het feit dat
de heer de Wispelaere wordt genoemd als schrijver van onze brieven
c. ten minste een exemplaar van dit boekwerk toe te doen komen aan iedere Nergenshuize-
naar, opdat ook wij in Nergenshuizen kunnen genieten van ons eigenste prijswinnend proza.

Burgemeester en inwoner van Nergenshuizen, alsook de Nergenshuizener officiele instanties, hore-
ca
en middenstand, zullen U van de verdere ontwikkelingen van deze hoogst onverkwikkelijke zaak
op de hoogte blijven houden middels persberichten en publicaties in de Nergenshuizener Courant.

Hoogachtend,

De Burgemeester

Contact onze Planoloog

Terug naar het Gemeentehuis

Terug naar het Dorpsplein

2000-07-24

Al het geschreven materiaal in het nergenshuizen.nl domein (c)Richard Voss. Niet hergebruiken zonder toestemming van de eigenaar, met uitzondering van de puddingrecepten.